ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านเจาเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เเล้วตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2563​

(มีทุนการศึกษาให้สำหรับเด็กนักเรียนที่รับเข้าเรียนใหม่ในชั้นอนุบาล​1)