ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คณะครูโรงเรียนบ้านเจาเหนือ นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ วัดบ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ