จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านเจาเหนือดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70% และรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน